Fundament voor een lamellendak pergola

Fundament voor een lamellendak pergola pergolux

Oktober 26, 2022

Voor de zekerheid heeft een pergola een stabiele fundering nodig. In dit blog leest u welke soorten er zijn en welke geschikt is voor uw PERGOLUX pergola.


Waarom is een goed fundament belangrijk?

Een professioneel correcte fundering zorgt voor een stabiele, vlakke ondergrond voor uw pergola. Dit maakt niet alleen de installatie gemakkelijker, maar zorgt ook voor de nodige stabiliteit van de pergola. Als u uw pergola op een hellende ondergrond plaatst, zal er een onevenwichtige druk op komen te staan waarvoor deze niet ontworpen is. 

Dit kan gevolgen hebben: 

 • Als de druk op de schroefverbindingen te hoog is, kan dit leiden tot schade.
 • De geïntegreerde helling kan negatief worden beïnvloed, zodat het water niet goed kan weglopen.
 • Toebehoren, zoals de PERGOLUX Screens, kunnen niet correct worden gemonteerd.

Het heeft ook visuele nadelen - wie wil er nu een schuine pergola?

Is een fundament verplicht?

Pergola's zijn er in verschillende maten en gewichtsklassen, en het is vaak niet duidelijk of een fundering absoluut noodzakelijk is of dat bijvoorbeeld een verdichte grond met daarop een laag grind en terrastegels al voldoende is. In elk geval is het raadzaam om de bouwvoorschriften te kennen die gelden voor de geplande bouwplaats van de pergola.

 • Bouwvoorschriften: De bouwvoorschriften van de gemeenten bepalen soms of en wanneer een pergola een fundering nodig heeft. Helaas verschillen deze voorschriften van gemeente tot gemeente. U kunt informatie inwinnen bij uw plaatselijke bouwtoezicht, zij kunnen ook informatie geven over de bestaande voorschriften in de bestemmingsplannen van de gemeenten.
 • Verenigingsstatuten: in volkstuinverenigingen zijn er ook precieze regels over funderingsconstructies. Zelfs als u niets in de huurovereenkomst of de statuten vindt, moet u voor de zekerheid contact opnemen met het bestuur en het vragen!

In sommige gevallen is een fundering niet nodig. Dit is het geval als u uw terras al op een fundering hebt gebouwd en dus een optimale bevestiging van de pergola kunt garanderen, bijvoorbeeld met ankerbouten (expansiebouten). 

De fundering plannen

Controleer de ondergrond
De toestand van de ondergrond speelt een enorm belangrijke rol en moet eerst worden gecontroleerd. Is het schone, stevige bovengrond of mogelijk losse, zanderige grond? Heeft de ondergrond wortels die het bouwen van de fundering bemoeilijken?

Doe daarom altijd een test, om het zeker te weten!

toevoerleidingen

Heeft u misschien elektriciteit- en wateraansluitingen nodig in uw pergola, bijvoorbeeld voor een buitenkeuken, licht of verwarming?

 • De benodigde leidingen moeten worden geïntegreerd tijdens de bouw van de fundering. Met uitzondering van bij een punt- en strokenfunderingen, hier kunnen ze achteraf worden aangebracht. 
 • Overweeg of u dit werk zelf wilt uitvoeren of eventueel vakmensen inhuurt.

Afmetingen

Voor de concrete planning van de fundering verwijzen wij u naar de afmetingen in de plattegrond van uw toekomstige pergola. Het is ook mogelijk om vooraf een funderingsplan te ontvangen voor het desbetreffende model. Op deze manier kunt u de fundering vooraf maken en hoeft u de pergola niet lang op te slaan.

Soorten fundering

Afhankelijk van de omstandigheden zijn verschillende funderingsvarianten mogelijk.

 • Voor kleine pergola's is een fundering van tegels of stenen vaak voldoende.
 • Voor grotere modellen moet een punt- of strokenfundering worden gebruikt.
 • Op onstabiele grond raden wij een doorlopende betonplaat aan.
 • Als de grond een goed draagvermogen heeft, is een schroeffundering, die relatief snel te bouwen is, een goede keuze.

Hieronder worden de verschillende soorten funderingen beschreven.

Tegel fundering

Een fundering van tegels is de eenvoudigste variant. Deze kan met weinig moeite worden gebouwd en is voldoende voor kleine pergola's.

Tegels zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen, bijvoorbeeld 30x30, 40x40 of 50x50 cm, en zijn enkele centimeters dik. Tegels zijn echter niet bestand tegen zware punctuele belastingen, dan kunnen ze breken. Om ervoor te zorgen dat de tegels stabiel en recht liggen, moet u de ondergrond eerst uitgraven, 30 cm zou hier voldoende moeten zijn. Vervolgens vult u de kuil met een laag grind en een laag steenslag. De afzonderlijke lagen moeten eerst worden samengeperst en vervolgens kunnen de tegels gelegd worden. Als laatste stap vult u de voegen tussen de stenen met zand zodat deze goed dicht zijn.

 • Voordeel: snel aan te leggen, relatief lage kosten.
 • Nadeel: alleen geschikt voor lichtere pergola's

Strokenfundering

De strokenfundering wordt zo genoemd omdat er slechts ca. 40 cm brede betonstroken worden gestort waarop de pergola kan worden bevestigd. Correct gebouwd is het zelfs voldoende voor onze grootste pergola modellen, maar deze fundering kost wel veel werk.

Om ervoor te zorgen dat de strokenfundering ook vorstbestendig is, moeten de sleuven minstens 80 cm diep zijn. Een minigraafmachine zou hier goed van pas komen! Om te voorkomen dat de wanden van de stroken instorten, is het handig om ze te ondersteunen met bekistingsplaten voordat het beton in de stroken wordt gestort.

Als de ondergrond niet stabiel genoeg is, is het aan te raden om aanvullend een 10 cm dikke betonplaat te installeren op verdicht grind en een PE-folie.

 • Voordeel: zeer stabiel, vorstbestendig, relatief weinig beton nodig zonder plaat.
 • Nadeel: arbeidsintensief, bouwmachines noodzakelijk

Plaatfundering

Een gesloten betonnen plaat biedt een absoluut stabiele basis voor de pergola. De constructie is echter vrij arbeidsintensief en gaat gepaard met hoge kosten. Deze fundering is alleen echt nodig in onstabiele, losse grond of op drassig terrein in de buurt van water. 

Dit type fundering wordt ook wel eens gekozen als het niet absoluut noodzakelijk is, omdat de constructie eenvoudiger lijkt dan een strook- of puntfundament. Er zijn echter zeer grote hoeveelheden beton nodig, die men niet graag zelf mengt.

Voordat u deze fundering kunt storten, zijn er voorbereidende werkzaamheden nodig. Eerst moet er circa 40-50 cm diep worden gegraven in de afmetingen van de pergola met wat toevoeging voor de wanden. De grond moet recht en egaal worden gemaakt. De wanden moeten worden ondersteund met robuuste bekistingsplaten, omdat het hier om enkele tonnen gewicht gaat.

Daarna volgt een laag grind van 15 cm, deze moet ook geëgaliseerd worden. Een trilplaat is hier onmisbaar.

Het grind wordt dan gevolgd door dik PE-folie, zodat het beton beschermd is tegen vocht van onderaf.

Pas na deze stappen wordt het beton gestort. Het beton wordt in twee lagen aangebracht. Tussen de lagen worden staalmatten (wapening) geplaatst voor stabilisatie. Ten slotte wordt het beton gladgestreken met een trekker.

 • Voordeel: maximale stabiliteit, zeer nuttig op onstabiele ondergrond.
 • Nadeel: enorm veel werk, zeer hoge kosten, bouwmachines absoluut noodzakelijk.

Puntfundament

Voor een puntfundament is aanzienlijk minder beton nodig dan voor een plaat- of strokenfundament. Het bestaat uit verschillende "punten" individuele funderingen die op gelijke intervallen onder de kolommen van de pergola worden geplaatst. 

Hier bespaart u veel materiaal, maar dit fundament is alleen geschikt op een stevige, dragende ondergrond. Als de grond te los is, kan het gewicht van de pergola de punten verschuiven, omdat ze niet met elkaar verbonden zijn.

Hoewel u materiaal bespaart, is grote precisie vereist bij het meten, graven en bekisten van de individuele punten. Het bekisten van de afzonderlijke punten met bekistingsplaten is een niet te onderschatten klus. Een kleine "doe-het-zelf" tip is om stevige buizen met een voldoende grote diameter als bekisting te gebruiken. Als alles is voorbereid, wordt er beton in de bekisting of de buizen gestort. De benodigde hoeveelheid beton kan nog steeds worden overzien met kant-en-klaar beton uit de bouwmarkt.

 • Voordeel: relatief minder materiaal, dus lagere kosten.
 • Nadeel: niet mogelijk op losse grond, zeer hoge nauwkeurigheid vereist bij het meten.

Nu hebben we de verschillende soorten funderingen uitgelegd. Maar welk type fundering is geschikt voor een pergola met een lamellendak?

Onze aanbeveling voor de PERGOLUX pergola

Om de maximale windbelasting te bereiken, raden we aan om een versterkt puntfundament te plaatsen met de afmetingen 85x85x85cm en deze te verbinden met een strokenfundering. De pergola kan dan worden bevestigd aan het fundament door het terras met zogenaamde ankerbouten (expansiebouten).

Als alternatief kunt u de pergola ook vastschroeven op kleinere punten zoals 40x40x75cm of rechtstreeks in de terrasbodem zoals tegels of houten planken. Veel klanten doen dit en de maximale windbelasting is dan enigszins afhankelijk van uw omstandigheden.

 3x3m PERGOLUX Pergola

 

3x4m PERGOLUX Pergola

4x4m PERGOLUX Pergola

4x6m PERGOLUX Pergola